Galaten 4:10

NBV

10U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren?

SV

10Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.

KJV

10Ye observe days, and months, and times, and years.