Galaten 3:27

NBV

27U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

SV

27Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

KJV

27For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.