Galaten 3:26

SV

26Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.

KJV

26For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.