Open de Bijbel

Galaten 3:26
NBV 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version