Galaten 3:2

NBV

2Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?

SV

2Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?

KJV

2This only would I learn of you, Received ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith?