Open de Bijbel

Galaten 3:12
NBV 12 De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: 'Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 And the law is not of faith: but, The man that doeth them shall live in them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version