Galaten 2:19

SV

19Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.

KJV

19For I through the law am dead to the law, that I might live unto God.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.