Galaten 2:19

NBV

19Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd:

SV

19Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.

KJV

19For I through the law am dead to the law, that I might live unto God.