Open de Bijbel

Galaten 1:8
NBV 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel-vervloekt is hij! Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version