Open de Bijbel

Galaten 1:7
NBV 7 Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version