Galaten 1:4

NBV

4die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.

SV

4Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

KJV

4Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father: