Galaten 1:2

NBV

2Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn.

SV

2En al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatie:

KJV

2And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia: