Open de Bijbel

Galaten 1:12
NBV 12 -ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd-maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version