Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Galaten 2:20

ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

2 Korinthe 5:8

We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

2 Korinthe 5:1

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Filippensen 1:23

Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste;
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

2 Korinthe 5:6

Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Filippensen 1:20

Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Romeinen 8:35

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Kolossensen 3:4

En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Openbaring 14:13

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

1 Thessalonicensen 4:13

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Jesaja 57:1

De rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert zich erom; ook trouwe mensen sterven, maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Galaten 6:14

Maar ik-ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

1 Korinthe 1:30

Door hem bent u ‚‚n met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

Filippensen 2:21

want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus.
Gerelateerd aan Filippensen 1:21

1 Korinthe 3:22

of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst- lles is van u.