Open de Bijbel

Filippenzen 4:7
NBV 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version