Open de Bijbel

Filippenzen 4:5
NBV 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version