Filippensen 4:4

NBV

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

SV

4Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.

KJV

4Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.