Open de Bijbel

Filippenzen 4:4
NBV 4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version