Open de Bijbel

Filippenzen 4:19
NBV 19 Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version