Filippensen 4:13, 19

NBV

13Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
19Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

SV

13Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
19Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

KJV

13I can do all things through Christ which strengtheneth me.
19But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.