Filippensen 4:11

NBV

11Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.

SV

11Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.

KJV

11Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.