Open de Bijbel

Filippenzen 3:20
NBV 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version