Open de Bijbel

Filippenzen 3:17
NBV 17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version