Filippensen 3:14

NBV

14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.

SV

14Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

KJV

14I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.