Open de Bijbel

Filippenzen 3:14
NBV 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version