Filippensen 2:8

NBV

8En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood-de dood aan het kruis.

SV

8En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

KJV

8And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.