Open de Bijbel

Filippenzen 2:7
NBV 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version