Filippensen 2:5

NBV

5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

SV

5Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

KJV

5Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: