Open de Bijbel

Filippenzen 2:22
NBV 22 U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 En gij weet zijn beproeving, dat hij, als een kind zijn vader, met mij gediend heeft in het Evangelie.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version