Open de Bijbel

Filippenzen 2:13
NBV 13 want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version