Filippensen 1:4

SV

4(Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende)

KJV

4Always in every prayer of mine for you all making request with joy,
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.