Open de Bijbel

Filippenzen 1:25
NBV 25 Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version