Open de Bijbel

Filippenzen 1:21
NBV 21 Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 For to me to live is Christ, and to die is gain.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version