Filippensen 1:12

NBV

12U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid.

SV

12En ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is;

KJV

12But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;