Open de Bijbel

Filippenzen 1:10
NBV 10 zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version