Ezra 7:10

NBV

10Hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht de wet van de HEER te onderzoeken, die na te leven, en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn.

SV

10Want Ezra had zijn hart gericht, om de wet des HEEREN te zoeken en te doen, en om in Israel te leren de inzettingen en de rechten.

KJV

10For Ezra had prepared his heart to seek the law of the LORD, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments.