Open de Bijbel

Exodus 7:16
NBV 16 Je moet het volgende tegen de farao zeggen: "De HEER, de God van de Hebree├źn, heeft mij naar u toe gestuurd om te zeggen: 'Laat mijn volk gaan om mij in de woestijn te vereren.' Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 En gij zult tot hem zeggen: de HEERE, de God der Hebreen, heeft mij tot u gezonden, zeggende: Laat Mijn volk trekken, dat het Mij diene in de woestijn; doch zie, gij hebt tot nu toe niet gehoord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 And thou shalt say unto him, The LORD God of the Hebrews hath sent me unto thee, saying, Let my people go, that they may serve me in the wilderness: and, behold, hitherto thou wouldest not hear.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version