Open de Bijbel

Exodus 6:19
NBV 19 Zonen van Merari: Machli en Musi. Dit waren de families die van Levi afstamden, in volgorde van geboorte van de familiehoofden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En Amram nam Jochebed, zijn moei, zich tot huisvrouw, en zij baarde hem Aaron en Mozes; en de jaren des levens van Amram waren honderd zeven en dertig jaren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And the sons of Merari; Mahali and Mushi: these are the families of Levi according to their generations.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version