Open de Bijbel

Exodus 5:7
NBV 7 'Jullie mogen het volk geen stro meer geven om stenen te maken, zoals jullie tot nu toe deden; voortaan moeten ze zelf stro gaan zoeken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Gij zult voortaan aan deze lieden geen stro meer geven, tot het maken der tichelstenen, als gisteren en eergisteren; laat hen zelven heengaan, en stro voor zichzelven verzamelen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Ye shall no more give the people straw to make brick, as heretofore: let them go and gather straw for themselves.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version