Open de Bijbel

Exodus 4:24
NBV 24 Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam de HEER op hem af en probeerde hem te doden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 And it came to pass by the way in the inn, that the LORD met him, and sought to kill him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version