Gerelateerd aan Exodus 30:23, 33

Gerelateerd aan Exodus 30:23

Hooglied 4:14

nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten, mirre, aloë, balsems, allerfijnst.
Gerelateerd aan Exodus 30:23

Jeremia 6:20

Wat heb ik aan wierook, uit Seba gehaald, aan kalmoes uit een ver land? Jullie brandoffers aanvaard ik niet, jullie vredeoffers behagen mij niet.
Gerelateerd aan Exodus 30:23

Ezechiel 27:22

De kooplieden van Seba en Rama leverden je de beste soort balsem voor je goederen, en allerlei edelstenen en goud.
Gerelateerd aan Exodus 30:23

Spreuken 7:17

Ik heb het besprenkeld met mirre, met aloë en kaneel.
Gerelateerd aan Exodus 30:23

Psalmen 45:8

(45:9) Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel, muziek die u verblijdt, klinkt uit ivoren paleizen,
Gerelateerd aan Exodus 30:23

Exodus 37:29

Ook bereidde men de heilige zalfolie, en fijn reukwerk zoals een reukwerker dat maakt.
Gerelateerd aan Exodus 30:23

Hooglied 1:3

zoet is de geur van je huid, je naam is een kostbaar parfum. Daarom houden de meisjes van jou.
Gerelateerd aan Exodus 30:23

Hooglied 1:13

Mijn lief is mij een bundel mirre, hij slaapt tussen mijn borsten.
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Exodus 30:38

Wie iets soortgelijks maakt om van de geur te genieten, moet uit de gemeenschap gestoten worden.'
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Genesis 17:14

Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft.’
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Exodus 12:15

Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Isra ël gestoten worden.
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Leviticus 17:9

en het niet naar de ingang van de ontmoetingstent brengt om het aan de HEER op te dragen, zal hij worden uitgestoten.'
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Lukas 12:1

Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar hij richtte zich eerst tot zijn leerlingen: ‘Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de Farizeeën.
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Exodus 29:33

Alleen zij mogen eten van het vlees en het brood waarmee de verzoeningsrite voltrokken werd toen zij gewijd en geheiligd werden. Een onbevoegde mag er niet van eten, want het is heilig.
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Numeri 9:13

Maar wie rein is en niet op reis en desondanks nalaat het pesachoffer te bereiden, moet uit de gemeenschap gestoten worden omdat hij de HEER niet op de vastgestelde tijd zijn offer heeft gebracht. Zo iemand moet de gevolgen van zijn zonde dragen.
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Leviticus 19:8

Wie ervan eet moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Hij heeft ontwijd wat de HEER toebehoort en wordt uit de gemeenschap gestoten.
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Leviticus 17:4

zonder het dier naar de ingang van de ontmoetingstent te brengen om het bij de tabernakel van de HEER als offergave aan de HEER aan te bieden, wordt hem dat als doodslag aangerekend. Hij heeft bloed vergoten en zal uit de gemeenschap gestoten worden.'
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Hebreeën 10:26

Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk,
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Leviticus 23:29

Wie deze dag niet in onthouding doorbrengt, zal uit de gemeenschap gestoten worden.
Gerelateerd aan Exodus 30:33

Leviticus 7:20

maar wie onrein is en van het vredeoffer voor de HEER eet, wordt uit de gemeenschap gestoten.
1
2
Volgende