Exodus 30:11

NBV

11De HEER zei tegen Mozes:

SV

11Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

KJV

11And the LORD spake unto Moses, saying,