Gerelateerd aan Exodus 3:6

Gerelateerd aan Exodus 3:6

Markus 12:26

Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”?
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Lukas 20:37

Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob.
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Mattheüs 22:32

“Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.” Hij is geen God van doden, maar van levenden.’
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Exodus 4:5

De HEER zei: 'Hierdoor zullen ze geloven dat de HEER, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, aan jou verschenen is.'
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Genesis 28:13

Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven.
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Openbaring 1:17

Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Handelingen 7:32

“Ik ben de God van je voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.” Bevend van schrik wendde Mozes zijn blik af.
Gerelateerd aan Exodus 3:6

1 Koningen 19:13

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: 'Elia, wat doe je hier?'
Gerelateerd aan Exodus 3:6

1 Koningen 18:36

Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: 'HEER, God van Abraham, Isaak en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent, en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb.
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Richteren 13:22

Hij zei tegen zijn vrouw: 'We hebben God gezien. Dat wordt onze dood!'
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Handelingen 7:34

Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is en ik heb hun jammerklachten gehoord, zodat ik ben afgedaald om hen te bevrijden. Daarom stuur ik je nu naar Egypte.”
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Daniel 10:7

Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat zij wegvluchtten en zich verborgen
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Genesis 17:3

Abram boog zich diep neer en God sprak:
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Genesis 32:9

(32:10) En hij bad: ‘God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaak, HEER, die tegen mij gezegd heeft: “Ga terug naar je land, naar je familie, ik zal jou voorspoed geven” -
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Genesis 31:42

Als de God van mijn vader, de God van Abraham, de God voor wie Isaak diep ontzag heeft-als die God mij niet geholpen had, dan had u mij nu met lege handen weggestuurd. Maar hij heeft gezien wat ik te verduren had en hoe hard ik heb gewerkt, en daarom heeft hij gisternacht rechtgesproken.’
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Exodus 3:14

Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd."'
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Nehemia 9:9

U zag de ellende van onze voorouders in Egypte, bij de Rietzee hoorde u hen om hulp roepen.
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Jeremia 31:33

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten-spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Exodus 29:45

Ik zal te midden van de Israëlieten wonen, en ik zal hun God zijn.
Gerelateerd aan Exodus 3:6

Psalmen 132:2

omdat hij de HEER had gezworen, de Machtige van Jakob had beloofd:
1
2
Volgende