Gerelateerd aan Exodus 3:14

Gerelateerd aan Exodus 3:14

Johannes 8:58

‘Waarachtig, ik verzeker u, ‘antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Hebreeën 13:8

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Psalmen 90:2

Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard-u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Openbaring 1:8

'Ik ben de alfa en de omega, 'zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Openbaring 1:4

Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon,
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Exodus 6:3

Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt.
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Jesaja 44:6

Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten mij.
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Openbaring 1:17

Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Johannes 8:28

‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ‘ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Psalmen 68:4

(68:5) Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt:
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Openbaring 4:8

Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: 'Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.'
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Mattheüs 18:20

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’
Gerelateerd aan Exodus 3:14

2 Korinthe 1:20

In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Mattheüs 28:20

en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Gerelateerd aan Exodus 3:14

Job 11:7

Kun jij Gods wijsheid ten diepste doorvorsen, het wezen van de Ontzagwekkende geheel omvatten?