Exodus 25:30

NBV

30Leg op de tafel het toonbrood; dat moet daar altijd voor mij liggen.

SV

30En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.

KJV

30And thou shalt set upon the table shewbread before me alway.