Gerelateerd aan Exodus 20:4-6

Gerelateerd aan Exodus 20:4

Leviticus 26:1

Maak geen afgodsbeelden, zet geen godenbeelden neer, richt geen gewijde stenen op en plaats in jullie land geen stenen met afbeeldingen om je daarvoor neer te buigen, want ik, de HEER, ben jullie God.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Deuteronomium 4:15

Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen:
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Deuteronomium 27:15

“Vervloekt is eenieder die een godenbeeld maakt en het op een geheime plaats bewaart; in de ogen van de HEER is het een gruwelijk maaksel van mensenhanden.” En heel het volk moet antwoorden: “Amen.”
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Psalmen 97:7

Beschaamd staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen op goden van niets. Voor hem moeten alle goden zich buigen.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Handelingen 17:29

Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Leviticus 19:4

Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de HEER, jullie God.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Deuteronomium 5:8

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Jesaja 45:16

De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en worden gehoond, ze worden samen te schande gemaakt.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Jeremia 10:8

Allen zijn ze dom en dwaas, wat ze moeten leren is dit: die nietige beelden zijn maar hout.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Jeremia 10:14

Daar staat het menselijk verstand bij stil. De goudsmid schaamt zich voor zijn beelden. Zijn gietsels zijn niets, ze ademen niet,
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Ezechiel 8:10

Toen ik binnen was en rondkeek, zag ik op de muren om me heen allerlei afbeeldingen van de afgoden van het volk van Israël, van kruipende beesten en andere dieren, stuk voor stuk onrein.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Romeinen 1:23

en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Openbaring 16:2

De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Psalmen 115:4

Hun goden zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Jesaja 42:8

Ik ben de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Deuteronomium 4:23

Zorg er dan voor dat u het verbond dat de HEER, uw God, met u heeft gesloten niet vergeet door tegen zijn gebod in iets af te beelden en een godenbeeld te maken.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Jesaja 44:9

Mensen die godenbeelden maken zijn niets, en van hun dierbare maaksels valt niets te verwachten. De mensen die van deze goden getuigen, zien niets en weten niets, zij zullen beschaamd staan.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Openbaring 14:9

Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: 'Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt,
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Jesaja 42:17

Wie op afgodsbeelden vertrouwt, tegen een godenbeeld zegt: ‘U bent onze god, ‘zal terugdeinzen en zich diep schamen.
Gerelateerd aan Exodus 20:4

Handelingen 19:26

Maar jullie hebben uiteraard ook gemerkt dat Paulus niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Asia een grote groep mensen heeft weten te overtuigen van zijn opvatting dat goden die door mensenhanden worden gemaakt geen goden zijn.
1
2
3
4
5
Volgende