Gerelateerd aan Exodus 2:3

Gerelateerd aan Exodus 2:3

Exodus 1:22

Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven.
Gerelateerd aan Exodus 2:3

Handelingen 7:19

Deze koning trof een sluwe maatregel om zich van ons volk te ontdoen: hij dwong onze voorouders hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen, zodat die zouden sterven.
Gerelateerd aan Exodus 2:3

Genesis 6:14

Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek.
Gerelateerd aan Exodus 2:3

Jesaja 18:2

dat boden over de zee zendt, papyrusschepen over de wateren. Ga, snelle gezanten, naar het rijzige volk met glanzende huid, naar het alom gevreesde volk, een volk van tirannen en geweldenaars, in een land van rivieren doorsneden.
Gerelateerd aan Exodus 2:3

Genesis 11:3

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie.
Gerelateerd aan Exodus 2:3

Mattheüs 2:16

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.
Gerelateerd aan Exodus 2:3

Mattheüs 2:13

Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’
Gerelateerd aan Exodus 2:3

Genesis 14:10

In de Siddimvallei waren talloze aardpekbronnen. Toen de koningen van Sodom en Gomorra moesten vluchten, kwamen ze daarin terecht. De anderen vluchtten het gebergte in.
Gerelateerd aan Exodus 2:3

Jesaja 19:6

De rivierarmen beginnen te stinken, de stromen van Egypte slinken en drogen op, riet en biezen verwelken.