Open de Bijbel

Exodus 2:12
NBV 12 Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar dood; hij verborg hem onder het zand. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 En hij zag herwaarts en gindswaarts; en toen hij zag, dat er niemand was, zo versloeg hij den Egyptenaar, en verborg hem in het zand.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian, and hid him in the sand.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version