Open de Bijbel

Exodus 19:8
NBV 8 En het hele volk antwoordde als uit ‚‚n mond: 'We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.' Mozes bracht het antwoord van het volk aan de HEER over, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 And all the people answered together, and said, All that the LORD hath spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version