Open de Bijbel

Exodus 17:7
NBV 7 Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de IsraĆ«lieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld door te vragen: 'Is de HEER nu in ons midden of niet?' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 En hij noemde den naam dier plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israels, en omdat zij den HEERE verzocht hadden, zeggende: Is de HEERE in het midden van ons, of niet?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 And he called the name of the place Massah, and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the LORD, saying, Is the LORD among us, or not?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version