Open de Bijbel

Exodus 16:31
NBV 31 Het volk van Isra ël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 31 En het huis Israels noemde deszelfs naam Man; en het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honigkoeken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 31 And the house of Israel called the name thereof Manna: and it was like coriander seed, white; and the taste of it was like wafers made with honey.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version