Gerelateerd aan Exodus 15:13, 17

Gerelateerd aan Exodus 15:13

Psalmen 77:20

(77:21) U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.
Gerelateerd aan Exodus 15:13

Psalmen 78:52

Maar zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde, hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten,
Gerelateerd aan Exodus 15:13

Psalmen 77:14

(77:15) U bent de God die wonderen doet, u hebt de volken uw macht getoond,
Gerelateerd aan Exodus 15:13

Nehemia 9:12

Overdag leidde u hen in een wolkkolom, 's nachts in een vuurzuil, zodat er licht was op de weg die ze moesten gaan.
Gerelateerd aan Exodus 15:13

Psalmen 106:9

Op zijn dreigen viel de Rietzee droog, hij leidde hen door de diepte als door een woestijn.
Gerelateerd aan Exodus 15:13

Efeze 2:4

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,
Gerelateerd aan Exodus 15:13

Jesaja 63:12

Die Mozes ter zijde stond met zijn luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven?
Gerelateerd aan Exodus 15:13

Genesis 19:16

Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de HEER hem wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit. Pas buiten de stad bleven ze staan.
Gerelateerd aan Exodus 15:13

Jeremia 2:6

Zij zeiden niet: “Waar is de HEER, die ons uit Egypte heeft bevrijd, die ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen, een land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen trekt, waar geen mensen wonen.”
Gerelateerd aan Exodus 15:13

Psalmen 80:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Een getuigenis. Van Asaf, een psalm. (80:2) Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister
Gerelateerd aan Exodus 15:17

Psalmen 44:2

(44:3) Om hén te planten hebt u volken verdreven, naties verslagen om ruimte te geven aan hén.
Gerelateerd aan Exodus 15:17

Psalmen 80:8

(80:9) U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte, en volken verdreven om hem te planten.
Gerelateerd aan Exodus 15:17

Jeremia 32:41

Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen.
Gerelateerd aan Exodus 15:17

Psalmen 78:68

nee, de stam Juda koos hij, de Sionsberg heeft hij lief.
Gerelateerd aan Exodus 15:17

Jesaja 5:1

Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond.
Gerelateerd aan Exodus 15:17

Jeremia 2:21

Ik heb je geplant als een edele druif, een prachtige stek, maar wat ben je geworden? Een verwilderde wijnstok, woekerende ranken!
Gerelateerd aan Exodus 15:17

Psalmen 78:54

Hij bracht hen naar zijn heilig domein, naar de berg, met eigen hand verworven,
Gerelateerd aan Exodus 15:17

Psalmen 132:13

De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd:
Gerelateerd aan Exodus 15:17

Jeremia 31:23

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik zal hun lot ten goede keren, en dan zal in de steden van Juda, in het hele land, opnieuw te horen zijn: “Moge de HEER je zegenen, Jeruzalem, woonplaats van gerechtigheid, heilige berg!”