Open de Bijbel

Exodus 13:19
NBV 19 Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de IsraĆ«lieten plechtig had laten zweren dat te zullen doen. 'God zal zich jullie lot aantrekken, 'had hij gezegd, 'en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich; want hij had met een zwaren eed de kinderen Israels bezworen, zeggende: God zal ulieden voorzeker bezoeken; voert dan mijn beenderen met ulieden op van hier!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And Moses took the bones of Joseph with him: for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you; and ye shall carry up my bones away hence with you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version