Open de Bijbel

Exodus 12:8
NBV 8 Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden; zij zullen het met bittere saus eten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 And they shall eat the flesh in that night, roast with fire, and unleavened bread; and with bitter herbs they shall eat it.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version